WINDOWS ANDROID IOS MAC
  • 3.00 /5

Microsoft .NET Framework 2.0.50727 miễn phí tải về

Microsoft .NET Framework 2.0.50727 phần mềm là một phần mềm Miễn phí Hệ Thống Phần Mềm được sản xuất bởi Microsoft. 2.0.50727 Phiên bản của chương trình này có kích thước 22.4 MB được cung cấp cho người dùng cấp phép cho Miễn phí. Microsoft .NET Framework 2.0.50727 phần mềm là tương thích với hệ điều hành Windows 98/Windows 98 SE/Windows ME/Windows 2000/Windows NT/Windows XP. Các biên tập viên đánh giá là 3 ra khỏi 5. Bạn có thể tải về điều này phần mềm Hệ Thống Vài Đồ Dùng miễn phí từ trang web của chúng tôi. Thể loại: Hệ Thống Vài Đồ Dùng, Hệ Thống Phần Mềm Hệ điều hành WINDOWS.

Microsoft .NET Framework 2.0.50727 image
Microsoft .net Framework 2.0.50727

tải về

  • Giấy phép : Miễn phí
  • Phiên bản : 2.0.50727
  • Kích thước : 22.4 MB
  • Hệ điều hành :
    • WINDOWS
  • Hệ điều hành Phiên bản : Windows 98/Windows 98 SE/Windows ME/Windows 2000/Windows NT/Windows XP
  • Nhà sản xuất :
  • Cập Nhật ngày : 2015-02-13